Wat is een mondhygiënist

Een mondhygiënist is een vriendelijke professional met een HBO-opleiding, werkzaam in de mondzorg.

Het beroep van mondhygiënist wordt gereguleerd door de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Deze wet, ontworpen om de kwaliteit van beroepsuitoefening te waarborgen, beschermt ook patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door zorgverleners. Binnen de Wet BIG is het deskundigheidsgebied van de mondhygiënist nauwkeurig omschreven.

De titel “mondhygiënist” is wettelijk beschermd en mag alleen worden gebruikt door degenen die in het bezit zijn van het mondhygiënistendiploma. U kunt dus met vertrouwen rekenen op de expertise en zorg van een erkende mondhygiënist.