Algemene Voorwaarden

1. De Praktijk

1.1 De Mondhygiënepraktijk is de praktijknaam waarin B. Melenhorst de werkzaamheden uitvoert.
1.2 De behandelaar van de Mondhygiënepraktijk is lid van de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM).
1.3 De Mondhygiënepraktijk is niet aansprakelijk voor verlies van persoonlijke bezittingen in de wachtruimte of overige ruimtes
1.4 Het is niet mogelijk om uw huisdier(en) mee te nemen naar de praktijk.
1.5 Uw mobiele telefoon dient voorafgaand aan de afspraak te worden uitgezet, of in overleg aangelaten.
1.6 Wanneer u een afspraak heeft, dient u plaats te nemen in de wachtruimte
1.7 De Mondhygiënepraktijk behoudt zich het recht om personen die aanstootgevend gedrag vertonen te verwijderen uit het pand.

2. Behandelingen

2.1 Bij het aangaan van een behandeling, zijn patiënten verplicht de juiste adres – en verzekeringsgegevens aan De Mondhygiënepraktijk te verstrekken.
2.2 Behandelingsovereenkomsten worden in principe mondeling met patiënten aangegaan. Op verzoek van de patiënt kan dit schriftelijk gebeuren.
2.3 Iedere patiënt ontvangt, indien gewenst, en begroting van de voorgestelde behandeling.
2.4 Bij behandelingen boven de 250 euro is de Mondhygiënepraktijk verplicht een begroting mondeling of schriftelijk met de patiënt te bespreken.
2.5 Van iedere patiënt waarmee de Mondhygiënepraktijk een behandeling aangaat, wordt digitaal een dossier bijgehouden. De patiënt heeft recht om inzage in het dossier te krijgen. De Mondhygiënepraktijk is verplicht het dossier 10 jaar na de laatste behandeling te bewaren.
2.6 De Mondhygiënepraktijk is niet bevoegd patiënte gegevens, zonder toestemming van de patiënt, aan derde te verstrekken.

3. Afspraken

3.1 Afspraken gaan volgens afspraak en kunnen telefonisch en per mail gemaakt worden.
3.2 Mocht u verhinderd zijn, dan wordt u vriendelijk verzocht om uw afspraak uiterlijk 24 uur van te voren te verzetten. Op deze manier is de Mondhygiënepraktijk nog in de gelegenheid de gereserveerd tijd in de agenda opnieuw in de plannen.
In de volgende gevallen is de Mondhygiënepraktijk genoodzaakt kosten in rekening te brengen:
Wanneer u niet op uw afspraak verschijnt.
Wanneer u de afspraak niet 24 uur van te voren annuleert of verzet.
In de deze gevallen gelden deze regels:
1e keer: Er wordt 30 euro in rekening gebracht
2e keer: er wordt 1 euro per gereserveerd minuut in rekening gebracht.

4. Tarieven

4.1 De Mondhygiënepraktijk berekent de kosten van de behandeling aan de hand van tarieven die door de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) zijn goedgekeurd en vastgesteld.
4.2 De patiënt is ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor de inzichten in de vergoedingen van zijn/haar zorgverzekeraar.

5. Betalingen

5.1 Bij de Mondhygiënepraktijk krijgt u na elke behandeling de factuur per mail of post toegestuurd. Wij hanteren een betalingstermijn van 14 dagen. Zodra de factuur betaald is, kunt u deze zelf bij uw zorgverzekeraar indienen. U krijgt de vergoeding vanuit uw aanvullend pakket. De hoogte van de vergoeding verschilt per verzekeraar.

6. Klachten

6.1 De Mondhygiënepraktijk is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerste Lijn. De commissie behandelt en beoordeelt uw klacht.